Výsledky vyhľadávania

 1. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand. Circular Economy As a New Managerial Approach. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 95-98. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Application of creative ecology theory to concepts of smart and sustainable city as possible solution to urban development problems – case of Riga. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2016, vol. 7, no. 4, pp. 594-600 online.
  článok

  článok

 3. MIŠÚNOVÁ, Ema. Ekoturizmus ako atraktívna forma turizmu a jeho princípy. In Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě : studia. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. ISBN 978-80-87472-84-2, s. 24-32. VEGA 1/0207/13.
  článok

  článok

 4. ČERNOTA, Mikuláš. Ekonomické dôsledky straty biodiverzity. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 221-227 [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. NEŽINSKÝ, Eduard. Ecological aspects of economic growth in EU: eco-efficiency. In Economic policy in the European Union member countries : conference proceedings 11th international scientific conference, selected papers : September 18-20, 2013, Velké Karlovice, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics, VSB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3095-7, p. 260-269.
  článok

  článok

 6. DUPAĽ, Andrej - MAREČKOVÁ, Zuzana. Vplyv zelenej a reverznej logistiky na tvorbu a ochranu životného prostredia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 119 s. [7,307 AH]. ISBN 978-80-225-3193-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 7. BISOVÁ, Karin. Efektivita politiky využívania biopalív. In Zborník z vedeckého seminára Katedry podnikových financií : rozvoj finančnej a daňovej teórie po vstupe SR do EÚ 1/3820/06. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-225-2670-8, s. 14-20.
  článok

  článok

 8. PIATRIK, Milan - KOLLÁR, Vojtech - RUSKO, Miroslav. Globálna a krajinná ekológia : vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Skalica : SEVŠ, 2008. 316 s. ISBN 978-80-969700-4-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HRONEC, Ondrej et al. Ekológia a ekonomika zložiek prírody a krajiny. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. 134 s. [12,74 AH]. ISBN 80-8069-347-1.
 10. DENDIŠ, Ľubomír. K problematike zabezpečovania služieb podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v regióne Podunajsko. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 85-87.
  článok

  článok