Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. Najlepšie obce a mestá podľa webových stránok a poskytovania informácií. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2014. ISSN 1337-2459, Október 2014, roč. 8, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok

 2. BEŇUCH, Martin - KUSÁ, Alena. Globalizácia vs. municipalizácia. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 41-45.
  článok

  článok

 3. MARIANYI, Peter. 100 najlepších tipov ako ušetriť v samospráve. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Február, s.12.
  článok

  článok

 4. KŇAZÚR, R. Dvojnásobný efekt. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. Apríl, s. 14.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Marián. Aukcie cez internet i v samospráve. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. september, s. 12.
  článok

  článok

 6. KRIŠTOFIČOVÁ, Dagmar. V komunálnej politike nie je priestor pre frázy. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. september, s. 8-9.
  článok

  článok

 7. ŠVARC, Juraj. Pre každý prípad. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. jún, s. 20.
  článok

  článok

 8. Nepustime si vodu dolu vodou. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. august, s. 8-9.
  článok

  článok

 9. HUDEC, Marián. Stále málo... In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. august, s.12.
  článok

  článok

 10. TOMAŠÍKOVA, Jana. Otvorené šance pre samosprávu. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2010. ISSN 1337-2459, 2010, roč., č. august, s. 15.
  článok

  článok