Výsledky vyhľadávania

 1. KOREC, Pavol - POPJAKOVÁ, Dagmar. Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext. Recenzovali: Ema Mišúnová, Marián Kulla. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. 210 s. VEGA 1/0745/16. ISBN 978-80-223-4829-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. BOHÁČ, Radomír. Model ekonomickej diplomacie v malých štátoch v ére globalizácie - príklad Slovenska a Dánska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2017. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Contemporary socio-economic issues and problems : management - processes. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89553-36-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. 4.China

  China. Volume 2015/11. March 2015. Paris : OECD, 2015. 132 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-china_20725027> ISBN 978-92-64-23007-1. ISSN 2072-5035. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD science, technology and industry scoreboard 2015 : innovation for growth and society. Paris : OECD, 2015. 259 s. OECD science, technology and industry scoreboard 2015. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en> ISBN 978-92-64-23977-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ŽÁK, Štefan. Marketingový výskum v digitálnej ére. Recenzenti: Gabriela Bartáková Pajtinková, Attila Pólya. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM 132 s. ISBN 978-80-225-3902-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. National intellectual property systems, innovation and economic develpment : with perspectives on Colombia and Indonesia. Paris : OECD, 2014. 193 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/national-intellectual-property-systems-innovation-and-economic-development_9789264204485-en> ISBN 978-92-64-20447-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Tourism and the creative economy. Paris : OECD, 2014. 176 s. OECD studies on tourism. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/tourism-and-the-creative-economy_9789264207875-en> ISBN 978-92-64-20786-8. ISSN 2223-9790. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. International migration and knowledge. New York : Routledge, 2014. 226 s. Routledge studies in human geography. ISBN 978-0-415-76184-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzovali: Vojtech Stanek, Simona Polonyová. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 312 s. Ekonómia, 478. ISBN 978-80-8078-668-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]