Výsledky vyhľadávania

 1. PUŠKÁROVÁ, Paula. On Spatial Knowledge and Human Capital Spillovers Across EU Regions: Does Closeness Truly Matter? In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Martin. Innovation Potential of the European Union. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 4-24.
  článok

  článok

 3. GONDA, Vladimír. [Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 852-854. Recenzia na: Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti / Brzica, D. ; Krajčírová, M. Vokoun, J. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. - ISBN 978-80-7144-283-7.
  článok

  článok

 4. WILSON, Nick - WRIGHT, Mike - KÁČER, Marek. The Equity Gap and Knowledge-Based Firms. In Journal of corporate finance. - Amsterdam : Elsevier Science, 2018. ISSN 0929-1199, 2018, vol. 50, no. June, pp. 626-649.
  článok

  článok

 5. ŠPUREK, Miroslav - REHÁK, Štefan. Knowledge Spillovers From Universities: The Applicability of Knowledge Production Function. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-9] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 6. Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Alena Donovalová ; recenzenti: Martina Leščáková, Jana Gondárová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [92 s., 4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4299-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. NOVÁK, Marcel. Policies to support knowledge-based economy and their implications in Slovakia. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 68-82 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 8. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  článok

  článok

 9. VESELKOVÁ, Alexandra. Rozvoj znalostní ekonomiky ve vybraných zemích EU. - Registrovaný: Web of Science. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 1054-1065 CD-ROM. VEGA 1/0368/14.
  článok

  článok

 10. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ekonomické znalosti a manažérske znalosti – významný atribút uplatniteľnosti. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-564X, 18.6.2014, [s. 1-2], [2,30 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/ekonomicke-znalosti-a-manazerske-znalosti-vyznamny-atribut-uplatnitelnosti-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbcQJ0rRLHH8w/?query=ekonomick%E9+znalosti+a+mana%BE%E9rske+znalosti&serp=1>
  článok

  článok