Výsledky vyhľadávania

 1. Biznis poisťovní ovplyvňuje vesmírna technika. A praje pripraveným. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 2. "V našej výrobe nenájdete papier". In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN [nemá], november-december 2016, roč. 11, č. 63, s. 12-14.
  článok

  článok

 3. ANGELOVIČOVÁ, Miriama. E-shopy preberajú štafetu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 17. septembra 2015, roč. 25, č. 37, s. 44.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Ivan. Mravčí algorytmus ako nástroj efektívnosti elektromobility. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-8] CD-ROM. I-15-105-00.
  článok

  článok

 5. KOLÁŘ, Vojtěch. Na železnici patří i rychloobrátkové zboží. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, 2015, roč. 21, č. 11, s. 24-26.
  článok

  článok

 6. KRIVOŠÍK, Juraj. Energetické štítky pro spotřebiče čekají výrazné změny. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : OptiMWh, 2015. ISSN 1802-4599, 2015, roč. 9, č. 4, s. 52-53.
  článok

  článok

 7. LEGÉŇ, Marek. Predaj v novom šate. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 13. marca 2014, roč. 24, č. 10, s. 32-35.
  článok

  článok

 8. PRCHAL, Miroslav. Kreativita, která přinesla věhlas a miliardy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 0026-8720, 2014, roč. 49, č. 3, s. 44-46.
  článok

  článok

 9. KAPOUN, Jan. Texas Instruments. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, Listopad 2011, roč. 46, č. 11, s. 90-95. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-53805160-texas-instruments>
  článok

  článok

 10. SALMON, Andrew. Mr. TV zo Samsungu. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2011. ISSN 1338-2527, Október 2011, č. 10, s. 34-37.
  článok

  článok