Výsledky vyhľadávania

 1. DARMO, Ľubomír. Prílev priamych zahraničných investícií do krajín V4. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 36-44 CD-ROM. ITMS 26240120032, VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 2. REHÁK, Róbert. Faktory ovplyvňujúce rozvoj elektromobility. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 190-202. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 3. KINTLER, Jakub. Model penetrácie a difúzie produktovej inovácie na vybranom trhu EÚ. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí I. : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4473-3, s. 40-49 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Ivan. Infraštruktúra elektromobilných nabíjacích staníc na Slovensku. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4256-2, s. [1-9] CD ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 5. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Location of electric vehicle charging station in 2-phases. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 289-293. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok

 6. ŠOFRANKO, Michal - PEKÁR, Juraj. Vývoj elektromobility na Slovensku. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0245/1.
  článok

  článok

 7. KALUSOVÁ, Lenka. Faktory ovplyvňujúce formovanie finančnej štruktúry podnikov v odvetví výroba počítačov: analýza panelových dát. In Manažment informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch : [recenzovaný] zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4183-1, s. 66-78 CD-ROM. I-15-104-00.
  článok

  článok

 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Monitoring and Analysis of Vital Physiological Parameters Using PDA Devices. In Radioelektronika 2014. International conference. Radioelektronika 2014 : [proceedings] : 24th international conference : april 15 -16, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. ISBN 978-1-4799-3713-4, s. [1-4] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KNOŠKOVÁ, Ľubica - DUDEKOVÁ, Alena. Current issues in electric and electronic equipment energy labelling. In Non-food product's quality and innovations. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2014. ISBN 978-83-940189-8-6, s. 61-72. KEGA 017EU-4/2013.
  článok

  článok

 10. KUBICA, Milan - KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Anna Neumannová, Miroslav Džupinka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 270 s. [11,9 AH]. Ekonómia, 510. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/1174/12. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/1dMS00Owv7> ISBN 978-80-8168-079-3. [Počet ex. : 22, z toho voľných 19, prezenčne 3]