Výsledky vyhľadávania

 1. MOUTINHO, Victor - ROBAINA, Margarita - MACEDO, Pedro. Economic-Environmental Efficiency Of European Agriculture – A Generalized Maximum Entropy Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 10, pp. 423-435.
  článok

  článok

 2. ABELOVSKÝ, Tomáš. Virtualizácia ako metóda spoločenských problémov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 2, s. 164-177.
  článok

  článok

 3. PLCHOVÁ, Jana - POLAKOVIČ, Ľuboš. Špirálový manažment - nový pohľad na riadenie organizácie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2015. ISSN 1338-5127, 2015, roč. 7, č. 1, s. 89-102. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204552/1_2015.pdf>
  článok

  článok

 4. FRAŇO, Michal. Ekonomický prínos znižovania entropie v manažmente logistického podniku. In Horizonty dopravy : časopis pre vedu a výskum v doprave. - Žilina : Výskumný ústav dopravný, 2009. ISSN 1210-0978, 2009, roč. 17, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 5. PLCHOVÁ, Jana. Meranie entropie vo firme ako východisko pre diagnostiku jej stavu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 71-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 6. KOVÁŘ, František. Moderní přístupy v soudobém managementu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISSN 0572-3043, 2007, roč. 15, č. 3, s. 4-15.
  článok

  článok

 7. JIRÁSEK, Jaroslav A. Biologie, ekonomie a podnikání. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2006. ISSN 0026-8720, Srpen 2006, roč. 41, č. 8, s. 12-14.
  článok

  článok

 8. KLIMEŠOVÁ, Dana - OCELÍKOVÁ, Eva. Spatial data modelling and maximum entropy theory. In Agricultural economics : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2005. ISSN 0139-570X, 2005, vol. 51, no. 2, s. 80-83. Dostupné na : <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/58224.pdf>
  článok

  článok

 9. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Ekonómia, entropia a životné prostredie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004. ISSN 0013-3035, 2004, roč. 52, č. 8, s. 1027-1029.
  článok

  článok

 10. ZAČKOVÁ, Katarína. Presný meter existuje aj na potenciál ľudských zdrojov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2003. ISSN 1335-0684, 23. januára 2003, č. 4, s. 39.
  článok

  článok