Výsledky vyhľadávania

  1. Je planeta Země už plná? Sestavil Ian Goldin. Praha : Nakladatelství Libri, 2016. 334 s. ISBN 978-80-7277-546-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 107 s. VEGA 1/0229/14. ISBN 978-80-225-4188-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  3. RAJAGOPAL, R. Sustainable value creation in the fine and speciality chemicals industry. Chichester : Wiley, 2014. xix, 281 s. ISBN 978-1-118-53967-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063 : medzinárodná vedecká konferencia a otvorenie centra VVICB - Kapušany pri Prešove : 6.-8.11.2013 Bardejovské Kúpele. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 156 s. ISBN 978-80-225-3820-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  5. ŠMAIS, Josef - BINKA, Bohuslav - ROLNÝ, Ivo. Etika, ekonomika, příroda. Praha : Grada Publishing, 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-4293-9. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

  6. Assessing and restoring natural resources in post-conflict peacebuilding. Edited by David Jensen, Steve Lonergan. Abingdon : Earthscan/from Routledge, 2012. xviii, 515 s. ISBN 978-1-84971-234-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. The Routledge handbook of energy security. Edited by Benjamin K. Sovacool. Abingdon : Routledge, 2011. xviii, 436 s. Routledge international handbooks. ISBN 978-0-415-72163-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta : co je ohroženo: klima, nebo svoboda? 2. rozšíř. vyd. Praha : Dokořán, 2009. grafy, príl. ISBN 978-80-7363-243-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  9. TOUŠEK, Václav - KUNC, Josef - VYSTOUPIL, Jiří. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  10. Environmentálny a regionálny rozvoj Vyšehradských krajín. Medzinárodná vedecká konferencia. Environmentálny a regionálny rozvoj Vyšehradských krajín : medzinárodná vedecká konferencia : zborník abstraktov : Skalica 11. november 2008. Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2008. 40 s.