Výsledky vyhľadávania

  1. OECD Environmental Performance Reviews: Australia 2019. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-australia-2019_9789264310452-en> ISBN 978-92-64-31044-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019. Paris : OECD, 2019. 187 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-turkey-2019_9789264309753-en> ISBN 978-92-64-30974-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. OECD Environmental Performance Reviews: Czech Republic 2018. Paris : OECD, 2018. 220 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/czech-republic-2018_9789264300958-en> ISBN 978-92-64-30094-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Building Resilient Cities : An Assessment of Disaster Risk Management Policies in Southeast Asia. Paris : OECD, 2018. 143 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/building-resilient-cities_9789264305397-en> ISBN 978-92-64-30700-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Biodiversity Conservation and Sustainable Use in Latin America : Evidence from Environmental Performance Reviews. Paris : OECD, 2018. 84 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/biodiversity-conservation-and-sustainable-use-in-latin-america_9789264309630-en> ISBN 978-92-64-30960-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Je planeta Země už plná? Sestavil Ian Goldin. Praha : Nakladatelství Libri, 2016. 334 s. ISBN 978-80-7277-546-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 107 s. VEGA 1/0229/14. ISBN 978-80-225-4188-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. RAJAGOPAL, R. Sustainable value creation in the fine and speciality chemicals industry. Chichester : Wiley, 2014. xix, 281 s. ISBN 978-1-118-53967-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník vedeckých prác v rámci projektu Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy ITMS: 26220220063 : medzinárodná vedecká konferencia a otvorenie centra VVICB - Kapušany pri Prešove : 6.-8.11.2013 Bardejovské Kúpele. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 156 s. ISBN 978-80-225-3820-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  10. Assessing and restoring natural resources in post-conflict peacebuilding. Edited by David Jensen, Steve Lonergan. Abingdon : Earthscan/from Routledge, 2012. xviii, 515 s. ISBN 978-1-84971-234-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]