Výsledky vyhľadávania

 1. Regions matter : economic recovery, innovation and sustainable growth. Paris : OECD, 2009. 197 s. ISBN 978-92-64-07651-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FÁREK, Jiří et al. Globalizační a integrační procesy ve specifickém ekonomickém prostředí Euroregionu NISA. II. část. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. 150 s. GAČR 402/05/2480. ISBN 80-7372-154-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. KUZMIŠINOVÁ, Viera. Malé a stredné podniky - významný faktor rozvoja Karpatského euroregiónu : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Daňková. Košice, 2005. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Verejná mienka a politika : medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2005. 201 s. Monografie a štúdie, zväzok 5. 2003 SP-51/028 06 00/028 06 10. ISBN 80-224-0877-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. FÁREK, Jiří et al. Globalizační a integrační procesy ve specifickém ekonomickém prostředí Euroregionu NISA. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. 123 s. GAČR 402/05/2480. ISBN 80-7372-028-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. TIUSANEN, Tauno. Pan-European integration : EU's eastern enlargement. Publication 1. Lappeenranta : Lappeenranta University of Technology, 2003. 56 s. ISBN 951-764-805-7. ISSN 1459-6679. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. HOELLER, Peter - GIORNO, Claude - LA MAISONNEUVE, Christine de. Overheating in small euro area economies : should fiscal policy react? Paris : OECD, 2002. 45 s. Economics department working papers, No. 323. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. Évolution des transports 1970-2000. Paris : OECD/CEMT, 2002. 71 s. ISBN 92-821-2375-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Trends in the transport sector 1970-2000. Paris : OECD, 2002. 67 s. ISBN 92-821-1375-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BEYER, Andreas. Constructing historical euro-zone data. San Domenico (FI) : European University Institute, 2000. 21 s. EUI Working paper ECO, No. 2000/10. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]