Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter - KOTLEBOVÁ, Jana. The Turn of the Month Effect on CEE Stock Markets. - Registrovaný v: Web of Science, Registrovaný v: Scopus. In International Journal of Financial Studies : international, peer-reviewed, scholarly open access journal. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7072, december 2019, vol. 7, no. 4, pp. [1-19] online. VEGA 1/0257/18, VEGA 1/0009/17, VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Hrozba americkej základne. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2019. ISSN 1336-0256, apríl 2019, roč. 19, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František - ONDRIAŠ, Juraj. Socrates & Confucius: a Cross-Cultural Paradigm of Ancient Sages- The Common Cultural Heritage of China and Europe. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 140-152.
  článok

  článok

 4. RICHNÁK, Patrik - SÁRMÁNY, Júlia. Vývoj a postavenie Industry 4.0 vo svete a na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2019. ISSN 2453-8167, 2019, roč. 14, č. 2, s. 3-9 online. I-19-104-00.
  článok

  článok

 5. PŘÍVARA, Andrej. Food Consumption Habits and Food Security Challenges among Immigrants. In Transnational Marketing Journal. - London : Transnational Press, 2019. ISSN 2041-4692, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 59-72 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 6. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Ivana Dancáková, Natália Goda ... [et al.] ; recenzenti: Kristína Baculáková, Peter Csányi, Ľubomír Čech ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 348 s. [28,28 AH]. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SANČIOVÁ, Gabriela - MAJERNÍK, Milan - FERENCZ, Vojtech. Environmental Burdens and the Implementation of Environmental Policies of Development Sustainability in Europe and Slovakia. In ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). - Košice : Pro Enviro, 2019. ISBN 978-80-89721-45-0, pp. 46-56. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. BAUMÖHL, Eduard - IWASAKI, Ichiro - KOČENDA, Evžen. Institutions and Determinants of Firm Survival in European Emerging Markets. In Journal of Corporate Finance. - Amsterdam : Elsevier Science, 2019. ISSN 0929-1199, 2019, vol. 58, no. October, s. 431-453. APVV-18-0310, Grant Agency of Czech Republic No. 19-22488S.
  článok

  článok

 9. JANKOVIČ, Patrik - MANDŽÁK, Peter. Čo ovplyvňuje chuť na pivo : determinanty spotreby piva v Európe. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 9-13 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. JANKOVIČ, Patrik. Kde, kedy a ako sa varilo pivo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 19-21 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok