Výsledky vyhľadávania

 1. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Current Contents Connect. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Intereconomics : Review of European Economic Policy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Springer-Verlag ; Heidelberg. 6x ročne. ISSN 0020-5346. Dostupné na : www.intereconomics.eu
  časopis

  časopis

 3. Accounting in Europe. Abingdon : Routledge/ Taylor & Francis Group. 3x ročne. ISSN 1744-9480. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/toc/raie20/current
  časopis

  časopis

 4. European Journal of Social Work : The International Forum for the Social Professions. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : Taylor & Francis. 6x ročne. ISSN 1369-1457. Dostupné na : http://www.tandfonline.com/pricing/journal/cesw
  časopis

  časopis

 5. Rural conections : the European rural development magazine. Luxembourg : Publications Office of the European Union. neuvádza sa. ISSN 2443-731X. Dostupné na : http://enrd.ec.europa.eu
  časopis

  časopis

 6. European Journal of Industrial Relations. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Thousand Oaks : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 0959-6801. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/ejd
  časopis

  časopis

 7. CNBC business. London : CNBC European Business. 10x ročne. ISSN 1743-6664. Dostupné na : www.cnbcmagazine.com
  časopis

  časopis

 8. European Financial Management : The Journal of the European Financial Management Association. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oxford : Blackwell Publ. 5x ročne. ISSN 1354-7798. Dostupné na : http://www.efmaefm.org
  časopis

  časopis

 9. Jurisprudence : specialista na komentování judikatury. Utrecht : Stichting EMP. 8x ročne. ISSN 1802-3843. Dostupné na : http://www.jurisprudence.cz
  časopis

  časopis

 10. CNBC European business. London : CNBC European Business. 10x ročne. ISSN 1743-6664
  časopis

  časopis