Výsledky vyhľadávania

 1. Social agenda. Luxembourg : Office of the European Union. 3x ročne. ISSN 1682-7783. Dostupné na : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=740&langld=en
  časopis

  časopis

 2. Panorama. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 4x ročne. ISSN 1608-389X. Dostupné na : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/
  časopis

  časopis

 3. EU Law journal. Bratislava : IRIS. 2x ročne. ISSN 2453-7098. Dostupné na : http://www.eulawjournal.eu
  časopis

  časopis

 4. Research EU : results magazine. - V roku 2017 nebolo dodané žiadne číslo. Luxembourg : Office of the European Union. 10x ročne. ISSN 1831-9947. Dostupné na : http://cordis.europa.eu/research-eu
  časopis

  časopis

 5. Rural conections : the European rural development magazine. Luxembourg : Publications Office of the European Union. neuvádza sa. ISSN 2443-731X. Dostupné na : http://enrd.ec.europa.eu
  časopis

  časopis

 6. Současná Evropa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica. Vedecký časopis. 2x ročne. ISSN 1804-1280. Dostupné na : http://www.vse.cz/se/index.php
  časopis

  časopis

 7. Foundation focus. Brussels : Eurofound. neuvádza sa. ISSN 1725-6763
  časopis

  časopis

 8. European Union Politics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. London : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 1465-1165. Dostupné na : https://journals.sagepub.com/home/eup
  časopis

  časopis

 9. ENRD magazine. Luxembourg : Publications Office of the European Union. iná periodicita. ISSN 1977-4052
  časopis

  časopis

 10. Basic figures on the EU. Luxembourg : Eurostat. 4x ročne. ISSN 1831-9556
  časopis

  časopis