Výsledky vyhľadávania

 1. EVANS, Olaniyi. Blockchain Technology and the Financial Market: An Empirical Analysis. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 82-101.
  článok

  článok

 2. SULTANOV, Bahodir. Economic Essence of Agricultural Melioration and Scientific-Methodologic Aspects of Its Development. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 6, pp. 330-335.
  článok

  článok

 3. KANG, Hyunsoo. Agricultural exports and economic growth: empirical evidence from the major rice exporting countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 2, p. 81-87.
  článok

  článok

 4. HRONEC, Martin - HRONEC, Štefan - VICIANOVÁ HRONCOVÁ, Jana. Vybrané spoločensko-ekonomické súvislosti vzdelania a ekonomického rastu. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 39-48 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. TÁNCOŠOVÁ, Judita. Investment attractiveness of Slovak Republic and its determinants. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 3-4, pp. 8-11 online.
  článok

  článok

 6. MACEK, Rudolf. The Impact of taxation on economic growth: case study of OECD countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. ISSN 1213-2446, 2014, roč. 14, č. 4, pp. 309-328.
  článok

  článok

 7. NEUMANNOVÁ, Anna. Limitujúce faktory rastu podniku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, december 2011, roč. 7, č. 3, s. 43-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149992/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_12.pdf>
  článok

  článok

 8. KOCOUREK, Aleš - NEDOMLELOVÁ, Iva. Studie platnosti Jonesových-Romerových stylizovaných faktů o růstu. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. 171-180.
  článok

  článok

 9. NEDOMLELOVÁ, Iva - KOCOUREK, Aleš. Comparative analytic study on applicability of Jones-Romer new stylized facts on growth. In Liberec economic forum 2011 : proceedings of the 10th international conference. - Liberec : Technical University of Liberec, 2011. ISBN ISBN 978-80-7372-755-0, s. 338-347.
  článok

  článok

 10. TOPOR, Stanislav. Sociálny kapitál ako faktor rozvoja produktivity. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
  článok

  článok