Výsledky vyhľadávania

 1. VESELKOVÁ, Alexandra. Politika sociálnej súdržnosti 2014-2020. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 502-505 CD-ROM. VEGA 1/0368/14.
  článok

  článok

 2. LIPKOVÁ, Ľudmila. K niektorým otázkam regionálnej politiky Európskej únie. In Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. Vedecká konferencia. Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-1974-4, s. 89-95.
  článok

  článok

 3. ALEXY, Martin. Fondy predvstupovej pomoci EÚ a SR. In Fiškálna politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, [2004]. ISBN 80-225-2019-5, s. 209-216.
  článok

  článok