Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLE, Lenka. Možnosti združovania spoločností svetovej úrovne so startup podnikom. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 80-87 CD-ROM. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 2. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Mapovanie podnikateľského modelu a stratégie startupov v medzinárodnom prostredí. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 130-143 CD-ROM. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 3. Jozef Orgonáš: Franchising ako moderná, ale osvedčená forma má v krajinách V4 perspektívu. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2018. ISSN 1338-2187, 21.3.2018, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 4. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - VÝBOŠŤOK, Michal. Príležitosti a riziká implementácie franchisingu v podniku rýchleho občerstvenia. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 175-188 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ORGONÁŠ, Jozef. Perspektívnou formou podnikania je franchising. In Retail magazin.sk : portál. - [s.l.] : CB Media, 2016, 17. jún 2016, s. [1-6], [6,7 NS] online.
  článok

  článok

 6. ORGONÁŠ, Jozef. Franchising nakopli nákupné centrá. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2016. ISSN 1335-4701, 31. marca 2016, roč. 24, č. 61, s. 9.
  článok

  článok

 7. DEÁKOVÁ, Stanislava - GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Diagnostika podnikateľského prostredia so zameraním sa na nové vývojové trendy ako nástroje konkurenčnej výhody [elektronický zdroj]. Recenzenti: Helena Majdúchová, Lilia Dvořáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. CD-ROM [220 s., 10,51 AH]. KEGA 030EU-4/2015. ISBN 978-80-7552-472-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Opodstatnenosť MSP a ich špecifické možnosti získavania finančných prostriedkov. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 59-65. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok

 9. KOSZTANKO, Simona. Franšízing a malé a stredné podniky. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 86-91. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 10. MORAVČÍK, Martin. Význam distribučných partnerstiev v podnikaní. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 3, s. 14-24. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok