Výsledky vyhľadávania

 1. Jozef Orgonáš: Franchising ako moderná, ale osvedčená forma má v krajinách V4 perspektívu. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2018. ISSN 1338-2187, 21.3.2018, s. [1-4] online.
  článok

  článok


 2. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - VÝBOŠŤOK, Michal. Príležitosti a riziká implementácie franchisingu v podniku rýchleho občerstvenia. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 175-188 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ORGONÁŠ, Jozef. Perspektívnou formou podnikania je franchising. In Retail magazin.sk : portál [elektronický zdroj]. - [s.l.] : CB Media, 2016, 17. jún 2016, s. [1-6], [6,7 NS] online.
  článok

  článok


 4. ORGONÁŠ, Jozef. Franchising nakopli nákupné centrá. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2016. ISSN 1335-4701, 31. marca 2016, roč. 24, č. 61, s. 9.
  článok

  článok


 5. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Opodstatnenosť MSP a ich špecifické možnosti získavania finančných prostriedkov. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 59-65. KEGA 030EU-4/2015.
  článok

  článok


 6. DEÁKOVÁ, Stanislava - GAJDOVÁ, Denisa - KRIŽAN, Martin. Diagnostika podnikateľského prostredia so zameraním sa na nové vývojové trendy ako nástroje konkurenčnej výhody [elektronický zdroj]. Recenzenti: Helena Majdúchová, Lilia Dvořáková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. CD-ROM [220 s., 10,51 AH]. KEGA 030EU-4/2015. ISBN 978-80-7552-472-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. KOSZTANKO, Simona. Franšízing a malé a stredné podniky. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 86-91. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok


 8. HALAŠOVÁ, Darina. Lexikálno-sémantická analýza slova franchising/franšízing. In Nové perspektívy vo výskume cudzích jazykov : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-7-2, s. 27-35 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. MORAVČÍK, Martin. Význam distribučných partnerstiev v podnikaní. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 3, s. 14-24. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Výhody a nevýhody alternatívnych zdrojov financovania. In Účtovníctvo a dane profi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 29.10.2013, [s. 1-2], [2,48 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.uad.sk/33/vyhody-a-nevyhody-alternativnych-zdrojov-financovania-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-6EJi3Lt1_OA/?query=v%FDhody+a+nev%FDhody+alternat%EDvnych+zdrojov+financovania&serp=1>
  článok

  článok