Výsledky vyhľadávania

 1. KEVICKÝ, Dominik - DANĚK, Petr. Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 1, s. 5-25.
  článok

  článok

 2. VESELOVSKÝ, Ján - CHALUPA, Petr. Kuba na rozcestí. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 30-40.
  článok

  článok

 3. ŠANDOR, Filip - NAJDENÝ, Roman - GURŇÁK, Daniel. Aplikácia GIS v kontexte priestorovej analýzy zahraničnej politiky SR. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. ISSN 1337-9453, 2020, roč. 24, č. 1, s. 19-29.
  článok

  článok

 4. KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel - SVIČEK, Michal. Hodnotenie zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy v okresoch Pezinok a Senec v rokoch 2004-2018. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 121-140.
  článok

  článok

 5. BUČEKOVÁ, Ingrid - ERBERT, Lucia - KLOBUČNÍK, Michal. Klasifikácia lyžiarskych stredísk na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 4, s. 363-382.
  článok

  článok

 6. OŤAHEĽ, Ján et al. Critical Approaches, Integration of Research and Relevance of Geography. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 4, s. 341-361.
  článok

  článok

 7. LIKAVSKÝ, Peter - POLJAKOVÁ, Michaela - KOCH, Martin. Geografia, geografické vzdelávanie a kritické myslenie. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 1, s. 13-20.
  článok

  článok

 8. BALUCHOVÁ, Gabriela - CSACHOVÁ, Stela. Mikrovyučovanie ako metóda prípravy budúcich učiteľov geografie. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok

 9. BREZINOVÁ, Katarína - LIKAVSKÝ, Peter. Miskoncepcie: ich rozpoznávanie, eliminácia a možnosti využitia v geografickom vzdelávaní. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 2, s. 54-64.
  článok

  článok

 10. CSACHOVÁ, Stela. Uzbekistan - klenoty v bavlne a Aralské more. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2019. ISSN 1335-9258, 2019, roč. 27, č. 2, s. 40-45.
  článok

  článok