Výsledky vyhľadávania

 1. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Ausgewählte Themen für den Landeskundenunterricht. Recenzenti: Marcus Bitterer, Ľudmila Solenská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 177 s. [13,21]. ISBN 978-80-225-4739-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. KOREŇKOVÁ, Tatjana V. et al. Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska. Recenzenti: Irina Dulebová, Emília Charfaoui. 2. opravené a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 276 s. [12,5 AH]. ISBN 978-80-225-4706-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. BEDNÁR, Richard. Lebo Mädveď : spoločenské hry pre deti aj dospelých. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 69-70 online.
  článok

  článok

 4. FUTÓ, Gilbert. Územná organizácia severozápadného teritória USA. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 139-148.
  článok

  článok

 5. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Sektorová teória v Arktíde. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 312-318 online.
  článok

  článok

 6. LITOMERICKÝ, Juraj. Atraktivity a kvalita služieb cestovného ruchu v Slovinsku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 118-123 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ONDRIAŠ, Juraj. Nová hodvábna cesta v Juhočínskom mori. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 572-581 online.
  článok

  článok

 8. ELIAŠOVÁ, Darina. V krajine ohňa a ľadu. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, roč. 31, č. 29-30, s. 5.
  článok

  článok

 9. KUCHARČÍK, Rudolf. Hraničné spory Bolívie s Čile (historicko-politické súvislosti). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 254-260 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. FRÁTEROVÁ, Zuzana. Interakčný a interpretačný rámec kultúrnej transferencie v cestopisnej tvorbe Martina Kukučína. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 511-521 CD-ROM.
  článok

  článok