Výsledky vyhľadávania

 1. Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL. 2x ročne. ISSN 1335-9258. Dostupné na : http://www.casopisgeografia.sk/index.php/Geografia
  časopis

  časopis

 2. Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science (konferenčné čísla), Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Dostupné na : http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  časopis

  časopis

 4. National geographic : Česko : [oficiální měsíčník National Geographic Society]. Praha : Sanoma. 12x ročne. ISSN 1213-9394. Dostupné na : www.national-geographic.cz
  časopis

  časopis

 5. Geografické štúdie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. ISSN 1337-9445. Dostupné na : http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-studie
  časopis

  časopis

 6. Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká geografická společnost. 5x ročne. ISSN 1210-3004. Dostupné na : www.geograficke-rozhledy.cz
  časopis

  časopis