Výsledky vyhľadávania

 1. PÁSKOVÁ, Martina. Management udržitelnosti národních geoparků v České republice. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 3, s. 66-79.
  článok

  článok

 2. LIPSKÝ, Zdeněk. Geodiverzita a biodiverzita těžebních krajin. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 1, s. 15-19.
  článok

  článok

 3. LACIKA, Ján. Curriculum vitae slovenskej krajiny. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2009. ISSN 1335-9258, 2009, roč. 17, č. 2, s. 66-78.
  článok

  článok

 4. BEZÁK, Vladimír. Zemská kôra vydáva svoje tajomstvá. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, č. 23, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. Operačný program rozvoja vidieka. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-0448, 2008, roč. 3, č. 11, s. 82-86.
  článok

  článok

 6. ČUPÍKOVÁ, Zdena. Nástup obnoviteľných zdrojov energie. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 25-26, s. 36-37.
  článok

  článok

 7. FRANKOVÁ, Ľudmila - KMECO, Ľubomír. Technické pamiatky a ich využitie v kultúrnom cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISSN 0139-8660, 2006, roč. 39, č. 4, s. 208-216.
  článok

  článok

 8. HIRMAN, Karel - HRÚZ, Juraj - IMMER, Ján. Baníctvo na Slovensku. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. ISSN 1335-0684, 10. marca 1999, roč. 9, č. 10, s. 8A-9A.
  článok

  článok

 9. GÁNOVSKÝ, Juraj. Nejasná hranica medzi ťažbou a rabovaním. In Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch, 1.12.1998, roč. 6, č. 49, s. 11-14.
  článok

  článok

 10. GÁNOVSKÝ, Juraj. Geologické a banícke know-how a racionalita ťažby. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1998. ISSN 1335-0684, 14. januára 1998, roč. 8, č. 3, s. 19A.
  kniha

  kniha