Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Pavol. Programovanie v jazyku C rýchlo a jednoducho. Recenzenti: Peter Schmidt, Paula Stachová. 1. vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, 2019. 106 s. [4,50 AH]. ISBN 978-80-89996-01-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 349 s. [13,28 AH]. VEGA 1/0120//18, VEGA 1/0647/19, KEGA 021EU-4/2019. ISBN 978-80-89962-26-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 8, prezenčne 12]
 3. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R v aktuárskych analýzach. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 155 s. [8,86 AH]. ISBN 978-80-225-4331-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 4. ADAMOVSKÝ, Peter. Slovak app developers play the global market. In The Slovak Spectator. - Bratislava : The Rock, 2016. ISSN [nemá], 29. január 2016, s. [1-2] [2 NS] online.
  článok

  článok

 5. ČERNÝ, Matej. Elektronické podnikanie. Recenzenti: Anita Romanová, Michal Grell. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [149 s., 14,49 AH]. ISBN 978-80-225-4295-1.
  Elektronické podnikanie

  elektronická kniha

 6. MIŠÚT, Martin - DÁNYIOVÁ, Martina. Úvod do štúdia informatiky. Recenzenti: German Michaľčonok, Roman Horváth. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. online [100 s., 3,2 AH]. Dostupné na : <http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/usi/> ISBN 978-80-8082-774-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PÁLEŠ, Michal. Nové softvérové aktuárske riešenia. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 8. odborný seminár : 29. 6. - 1. 7. 2011 Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2011]. ISBN 978-80-225-3211-2, s. 29-30. VEGA č. 1/0931/11.
  článok

  článok

 8. KRŠJAK, Miroslav. Rýchle vyhľadávanie obrázkov s využitím Kohonenovej siete. In Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3313-3, s. [1-5].
  článok

  článok

 9. LACKO, Ján - ČERNEKOVÁ, Zuzana - MARIČÁK, Marián. Geometry and image based view quality comparison for 3D models. In Spring conference on computer graphics SCCG 2010 in cooperation with ACM and Eurographics : conference proceedings, 13-15 May 2010, Budmerice. - Bratislava : Comenius University, Bratislava, 2010. ISBN 978-80-223-2843-2, s. 195-199.
  článok

  článok

 10. SLANINKA, František. Využitie počítačovej grafiky vo výučbe grafov funkcií. In Medacta 2008 : inovácie vo vede, technike a vzdelávaní. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-480-3, s. 559-563.
  článok

  článok