Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R v aktuárskych analýzach. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 155 s. [8,86 AH]. ISBN 978-80-225-4331-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 2. ADAMOVSKÝ, Peter. Slovak app developers play the global market. In The Slovak Spectator [elektronický zdroj]. - Bratislava : The Rock, 2016. ISSN [nemá], 29. január 2016, s. [1-2] [2 NS] online.
  článok

  článok


 3. ČERNÝ, Matej. Elektronické podnikanie. Recenzenti: Anita Romanová, Michal Grell. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [149 s., 14,49 AH]. ISBN 978-80-225-4295-1.
  Elektronické podnikanie

  elektronická kniha


 4. MIŠÚT, Martin - DÁNYIOVÁ, Martina. Úvod do štúdia informatiky. Recenzenti: German Michaľčonok, Roman Horváth. 1. vyd. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. online [100 s., 3,2 AH]. Dostupné na : <http://pdf.truni.sk/e-ucebnice/usi/> ISBN 978-80-8082-774-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. PÁLEŠ, Michal. Nové softvérové aktuárske riešenia. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 8. odborný seminár : 29. 6. - 1. 7. 2011 Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2011]. ISBN 978-80-225-3211-2, s. 29-30. VEGA č. 1/0931/11.
  článok

  článok


 6. KRŠJAK, Miroslav. Rýchle vyhľadávanie obrázkov s využitím Kohonenovej siete. In Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3313-3, s. [1-5].
  článok

  článok


 7. LACKO, Ján - ČERNEKOVÁ, Zuzana - MARIČÁK, Marián. Geometry and image based view quality comparison for 3D models. In Spring conference on computer graphics SCCG 2010 in cooperation with ACM and Eurographics : conference proceedings, 13-15 May 2010, Budmerice. - Bratislava : Comenius University, Bratislava, 2010. ISBN 978-80-223-2843-2, s. 195-199.
  článok

  článok


 8. SLANINKA, František. Využitie počítačovej grafiky vo výučbe grafov funkcií. In Medacta 2008 : inovácie vo vede, technike a vzdelávaní. - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-480-3, s. 559-563.
  článok

  článok


 9. HANÁK, Ján. Visual Basic 2008: grafické transformácie a ich optimalizácie : praktické cvičenia : príručka pre implementáciu grafických transformácií. Slovensko : Microsoft Corporation, 2008.

 10. KRISTOVÁ, Gabriela. Tabuľkový kalkulátor : modul 4. Bratislava : Katedra informatiky obchodných firiem OBF EU, 2005. 152 s. 13120110060. ISBN 80-225-2089-6.