Výsledky vyhľadávania

  1. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Greece 2019. Paris : OECD, 2019. 91 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-greece-2019_9789264311893-en> ISBN 978-92-64-31188-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Greece (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 87 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-greece-stage-1_9789264310001-en> ISBN 978-92-64-30999-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Education for a Bright Future in Greece. Paris : OECD, 2018. 254 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-for-a-bright-future-in-greece_9789264298750-en> ISBN 978-92-64-29874-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Athens. Paris : OECD, 2018. 67 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees-in-athens_9789264304116-en> ISBN 978-92-64-30413-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Internal Audit Manual for the Greek Public Administration. Paris : OECD, 2018. 122 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/internal-audit-manual-for-the-greek-public-administration_9789264309692-en> ISBN 978-92-64-30968-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Integrity in Political Finance in Greece. Paris : OECD, 2018. 66 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/integrity-in-political-finance-in-greece_9789264303768-en> ISBN 978-92-64-30377-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. OECD competition assessment reviews: Greece 2017. Paris : OECD, 2017. 331 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-competition-assessment-reviews-greece-2017_9789264088276-en> ISBN 978-92-64-26637-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. WALLACE, Paul. The euro experiment. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. xvi, 326 s. ISBN 978-1-107-10489-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  9. Greece. Volume 2016/5. March 2016. Paris : OECD, 2016. 135 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2016_eco_surveys-grc-2016-en> ISBN 978-92-64-25100-7. ISSN 1995-3224. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Je potrebné venovať viac pozornosti výsledkom na zlepšenie poskytovania technickej pomoci Grécku : osobitná správa č. 19 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 60 s. ISBN 978-92-872-3478-0. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]