Výsledky vyhľadávania

 1. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Dostupné na : http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  časopis

  časopis


 2. Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Arts & Humanities Citation Index, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Historický ústav SAV. iná periodicita. ISSN 0018-2575. Dostupné na : http://www.dejiny.sk/histcas.htm
  časopis

  časopis


 3. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis


 4. Trend Invest & Hobby : trendy ze světa sběratelství, investic a umění. Praha : Maurice Records s.r.o. 4x ročne. ISSN 2336-7520
  časopis

  časopis


 5. Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet. Martin : Matica slovenská : Neografia. 4x ročne. ISSN 0231-7303
  časopis

  časopis


 6. História : revue o dejinách spoločnosti. Bratislava : Redakcia časopisu História. 6x ročne. ISSN 1335-8316
  časopis

  časopis


 7. China report : a journal of East Asian Studies. New Delhi : Sage Publ. 4x ročne
  časopis

  časopis


 8. The Economic history review : second series. London : Economic History Society. 4x ročne
  časopis

  časopis


 9. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften. Mesačník. ISSN 0044-2828
  časopis

  časopis


 10. History of political economy. Durham : Duke University Press. 4x ročne. ISSN 0018-2702
  časopis

  časopis