Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,č. 1-4. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. 4x ročne. ISSN 1335-2741 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2014 ,č. 1-4. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2014. 4x ročne. ISSN 1339-2751 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 3. 2004 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Historický ústav SAV, 2004. 4x ročne. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2003 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Historický ústav SAV, 2003. 4x ročne. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2002 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Historický ústav SAV, 2002. 4x ročne. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2001 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Historický ústav SAV, 2001. 1 zv. štvrťročník. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2000 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press, 2000. 1 zv. štvrťročník. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 1999 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press, 1999. 1 zv. štvrťročník. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 1998 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press, 1998. 1 zv. štvrťročník. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 1997 ,č. 1-4. Historický časopis. Bratislava : Slovak Academic Press, 1997. 1 zv. štvrťročník. ISSN 0018-2575 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis