Výsledky vyhľadávania

 1. DUŠEK, Jiří. Kapitál v 21. století – teoretické a praktické aspekty [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marie Hesková, Ladislav Skořepa. 1. vydání. České Budějovice : VŠERS, 2018. online 144 s. ISBN 978-80-7556-031-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Czynniki i pomiar wartości biznesu [elektronický zdroj]. Recenzenci: Wiesława Caputa ... [et al.]. 1st edition. Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. online [187 s.]. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-288-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku. Vedecko-pracovný seminár pre doktorandov. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku : elektronický zborník príspevkov z III. slovensko-českého vedecko-pracovného seminára pre doktorandov : pod záštitou vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Štefana Ciska, CSc. : Žilina 24. november 2010 [elektronický zdroj]. Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. [147] s. ISSN 1336-5878. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Manažment hodnoty podniku 2008. Medzinárodná vedecká konferencia. Manažment hodnoty podniku 2008 : 3. medzinárodná vedecká konferencia 25. apríla 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Bratislavská vysoká škola práva], 2008. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Liberecké ekonomické fórum 2007. Mezinárodní konference. Liberecké ekonomické fórum 2007 : sborník příspěvků : VIII. mezinárodní konference pořádaná u příležitosti 15. výročí založení Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci : Liberec, 11.-12. září 2007 [elektronický zdroj]. Editoři: Aleš Kocourek, Jana Šimanová. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7372-243-2.
 7. Manažment hodnoty podniku 2006. Medzinárodná vedecká konferencia. Manažment hodnoty podniku 2006 : 1. medzinárodná vedecká konferencia 27.-28. apríla 2006 [elektronický zdroj]. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2006. CD-ROM. ISBN 80-969332-6-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha