Výsledky vyhľadávania

 1. PROCHÁZKOVÁ, Diana. Evropská energetika na prahu revoluce? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 2, s. 20-21.
  článok

  článok

 2. ZBOŘIL, Josef. EU se "Zimním balíčkem" – přežije energetika rok 2020? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 3. ONDKO, Peter. Data Hub – Centralizované řešení správy energetických dat. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 4. MARIANYI, Peter. Siete pre energetické siete. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 52-53.
  článok

  článok

 5. STRIELKOWSKI, Wadim - BILAN, Yuriy. Economics of electricity pricing and consumer protection. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 162, no. 11-12, pp. 28-31 online.
  článok

  článok

 6. DESIATNIKOVÁ, Jana. Drôty pýtajú investície aj politiku. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 5, s. 41-43.
  článok

  článok

 7. VÍTKOVÁ, Eva. Řízení spotřeby výrazně ovlivní podobu energetiky. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2016. ISSN 1802-4599, 2016, roč. 10, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. HONZÍK, Miroslav - FIALA, Martin. Podpora projektů energetické efektivnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2016. ISSN 1802-4599, 2016, roč. 10, č. 2, s. 46-50.
  článok

  článok

 9. ONDROVIČ, Adrián. Riziká prehlbovania environmentálnych hrozieb v dôsledku energetickej politiky EÚ. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 117-125.
  článok

  článok

 10. FILIN, Juraj - TARASOVIČ, Drahotín - HUDÁK, Vazil. V. Hudák: Slovensko má správny energetický mix. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. November-december, s. 40. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0210054/GW011-0122015_lowres.pdf>
  článok

  článok