Výsledky vyhľadávania

 1. Transformational Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects. Scientific Council. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. 347 s. ISBN 978-9984-891-04-0. ISSN 1877-0444.
  kniha

  kniha

 2. Science and Education: Trends and Prospects : Collection of Scientific Articles : Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1. Edition. New York : Yunona Publishing, 2018. 380 s. Conferencii (International Scientific Conferences). ISBN 978-0-9988574-2-0.
  kniha

  kniha

 3. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. The EU in the World : 2018 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 155 s. Statistical Books. ISBN 978-92-79-86484-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. National Accounts of OECD Countries : Financial Balance Sheets 2010-2017. Paris : OECD, 2018. 352 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2018_na_fbs-2019-en> ISBN 978-92-64-30864-0. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. OECD Investment Policy Reviews: Lao PDR. Paris : OECD, 2017. 264 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-lao-pdr-2017_9789264276055-en> ISBN 978-92-64-27598-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. National Accounts of OECD Countries : Financial Balance Sheets 2017. Paris : OECD, 2017. 335 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2017_na_fbs-2017-en> ISBN 978-92-64-28665-8. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 91 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-560-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Enviromentálne účty - Účet materiálových tokov 2010–2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 22 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-608-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Recenzenti: Jaroslav Daňhel, Jan Fischer... [et al.]. 1. vydání. Praha : KAROLINUM, 2017. 336 s. ISBN 978-80-246-3796-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]