Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHOVÁ, Michaela - PÁLKA, Přemysl - HRABEC, Dušan. Recent Developments in the Global Business Environment. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 3, s. 307-328.
  článok

  článok

 2. RÜŽIČKOVÁ, Barbora. Komparace diskurzu Agendy 2030 udržitelného rozvoje a Miléniové deklarace se zvláštním zřetelem na vymýcení chudoby. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 40-54.
  článok

  článok

 3. MESRŠMÍD, Jaroslav. Globální ekonomika a pojišťovnictví do roku 2020. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 1, s. 32-35.
  článok

  článok

 4. OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Determinanty pohybu cien ropy na svetových trhoch: teoretická analýza. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 4, s. 464-490. VEGA 2/0005/16.
  článok

  článok

 5. EVAN, Tomáš - VOZÁROVÁ, Pavla - BOLOTOV, Ilya. Some Effects of Intellectual Property Protection on National Economies: Theoretical and Econometric Study. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, p. 73-91.
  článok

  článok

 6. LÁBAJ, Martin. Únik kapitálu z regiónu Strednej a Východnej Európy: širší kontext problematiky. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 3, s. 26-28 online. APVV-15-0666.
  článok

  článok

 7. DASTAGIRI, M. B. - VAJRALA, Anjani Sneha. The Political Economy of Global Agriculture: Effects on Agriculture, Farmers, Consumers and Economic Growth. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 4, pp. 193-222.
  článok

  článok

 8. RAZINKOVA, Mila Yu. - YEHIAZARIAN, Ruzanna G. Features of Forecasting and Prevention of Crisis in the World Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 11, s. 129-134.
  článok

  článok

 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Čína bude vypľňať mocenské vákuum. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 96-99.
  článok

  článok

 10. VESELÝ, Zdeněk. Proměny postavení aktéra v mezinárodním systému. případová studie: český stát. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2017. ISSN 1337-8163, 2017, roč. 10, č. 1, s. 48-64.
  článok

  článok