Výsledky vyhľadávania

 1. BREGMAN, Ahron. Cursed Victory : a history of Israel and the occupied territories. London : Penguin Books, 2015. 375 s. ISBN 978-0-141-01723-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Agentúra Európskej únie pre základné práva. Príručka o európskom práve v oblasti azylu, hraníc a imigrácie : vydanie 2014. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 263 s. ISBN 978-92-871-9926-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 3. SK/AT : hraničné preklady. 1. vyd. Bratislava : VŠVU, 2014. 47 s. [2,3 AH]. ISBN 978-80-89259-81-6.
 4. An atlas of the Sahara-Sahel : geography, economics and security. Paris : OECD, 2014. 249 s. West african studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/an-atlas-of-the-sahara-sahel_9789264222359-en> ISBN 978-92-64-22234-2. ISSN 2074-3548. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. The global reach of european refugee law. Edited by Hélène Lambert, Jane McAdam and Maryellen Fullerton. New York : Cambridge University Press, 2013. xviii, 322 s. ISBN 978-1-107-04175-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. HRONSKÝ, Marián. Trianon : vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918-1920). Recenzovali: Ladislav Deák, Peter Zelenák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. 685 s. ISBN 978-80-224-1183-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 7. KRAJČOVIČ, Milan. Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte : od roku 1820 po vznik Slovenského štátu. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, s.r.o., 2010. 459 s. ISBN 978-80-8095-059-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. The Oxford handbook of political economy. Edited by Barry R. Weingast and Donald A. Wittman. Oxford : Oxford University Press, 2008. xvii, 1093 s. ISBN 978-0-19-954847-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BYRD, William et al. Economic cooperation in the wider Central Asia region. Washington, D.C. : The World Bank, 2006. 80 s. World Bank working paper, No. 75. ISBN 0-8213-6601-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. BORISOVA, G. V. - ASTAJKIN, A. A. Boľšoj atlas Rossii. Redaktori: A. P. Pritvorov ... [et al.]. Moskva : Dizajn-Informacija-Kartografija : AST : Astreľ, 2005. 399 s. ISBN 5-17-031132-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]