Výsledky vyhľadávania

 1. ŠEVČÍK, Miloš. Laskavost a hořkost humoru v úvahách Louise Cazamiana. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 10, s. 866-875.
  článok

  článok

 2. Humor dokáže značku urobiť silnejšou. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 9, s. 52-54.
  článok

  článok

 3. CHALÁNIOVÁ, Daniela. EÚ - karikatúra medzinárodného aktéra? Predstavy o aktérstve Európskej únie podľa týždenníka The Economist. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011. ISSN 0323-1844, 2011, roč. 46, č. 4, s. 11-37.
  článok

  článok

 4. HLOUŠKOVÁ, Jiřina. Nebojte se v práci zasmát. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2011. ISSN 1212-690X, 2011, č. 4, s. 31-32.
  článok

  článok

 5. SVĚTLÍK, Jaroslav. Humor a reklama. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok

 6. PAVLŮ, Dušan. V reklamě se nejvíc cení humor a vtip. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2007. ISSN 1211-7315, březen 2007, roč. 11, č. 3, s. 38-40.
  článok

  článok

 7. HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Česká vs. americká firemní kultura. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1214-9594, Červen-červenec 2006, roč. 3, č. 6-7, s. 46-47.
  článok

  článok

 8. VŠETEČKOVÁ, Vlaďka. Reklamní léčba šokem. In Strategie : týdeník pro marketing, reklamu, média a online. - Praha : Mona, 2000. ISBN 1210-3756. ISSN 1210-3756, 27.3.2000, č. 13, s. 34-35.
  článok

  článok

 9. FEDORKO, Marián. Irónia a myslenie irónie v dejinách filozofie (pokus o vymedzenie problému). In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2000. ISSN 0046-385X, 2000, roč. 55, č. 5, s. 378-385. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1123>
  článok

  článok

 10. SERDELOVÁ, Barbora. Po čom prahne Smädný mních? In Stratégie v reklame, marketingu a médiách. ISSN 1335-2016, Január 1999, č. 1, s. 40.
  článok

  článok