Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František, ml. Diogenés a Platón. - Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2017. ISSN 0046-385X, 2017, roč. 72, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 2. MELUŠOVÁ, Elena. Lingvodidaktické využitie politického diskurzu. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Stanislav Benčič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 90 s. [4,30 AH]. ISBN 978-80-225-3860-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. LABSKÁ, Helena - RICHTEROVÁ, Kornélia. Seniori a humor v reklame. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 348-363, CD-ROM. VEGA 1/00612/12.
  článok

  článok

 4. MELUŠOVÁ, Elena. Analýza humoru vo verejnom diskurze. In Cudzie jazyky v premenách času : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave konanej 4. júna 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave a 20. výročia založenia Ústavu jazykov EU v Bratislave. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-54-3, s. 203-209.
  článok

  článok

 5. SUNTINGEROVÁ, Ľudmila. Manažérska profesia v kontextoch kreativity. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 390-395.
  článok

  článok

 6. SZTUKOVÁ, Mária. The Role of humour in teaching process. In Jazykovedné a literárnovedné kolokvium II. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-34-5, s. 83-.
  článok

  článok

 7. MELUŠOVÁ, Elena. Didaktické využitie a analýza humoru. In La Culture comme phénomène de l`identité nationale. - Noailles - France : Association Amitié Franco-Slovaque, 2010. ISBN 978-2-9536153-1-9, s. 173-179. VEGA 1/0057/10.
  článok

  článok

 8. LUKNIČ, Arnold Steve. Humor, ako súčasť efektívneho manažmentu. In Poistné rozhľady, 1995, roč. 1, č. 1, s. 5.
  článok

  článok