Výsledky vyhľadávania

 1. Pribúda odcudzení firemnej identity. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 8.
  článok

  článok

 2. URIGA, Ján. Kultura, nebo angažovanost. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 4, s. 40-41.
  článok

  článok

 3. HIRŠOVÁ, Miloslava - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr. Hybrid Orientation of Organizational Identity and its Relation to Particular Organizational Components. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 2, s. 21-37.
  článok

  článok

 4. RAŠEVOVÁ, Kristína. Nákupné vozíky a košíky sú stálym spoločníkom. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 5-6/19, č. 47, (2019.
  článok

  článok

 5. RAŠEVOVÁ, Kristína. Výber nákupných košov a vozíkov by mal byť premyslený. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 1-2/18, č. 39, (2018.
  článok

  článok

 6. HETMEROVÁ, Veronika. Firemná identita ukrytá v malej značke. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2014. ISSN 1335-4620, 12. novembra 2014, roč. 22, č. 23, s. 46-48.
  článok

  článok

 7. FRENDLOVSKÁ, Dagmar. Současné možnosti identity firmy jako důležitého faktoru v boji proti konkurenci. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 : 14. 5. 2014, Jihlava. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. ISBN 978-80-87035-91-7, s. 66-74 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ROVŇANÍK, Emil. Corpoprete identity významný nástroj riadenia podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 624-630.
  článok

  článok

 9. MIŠTÍK, Richard. 10 najväčších hotelierskych omylov. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2013. ISSN 1337-0545, 2013, roč. 7, č. leto, s. 26-28.
  článok

  článok

 10. SLÁVIK, Peter. Jak vybudovat virtuální identitu firmy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 0026-8720, 2013, roč. 48, č. 5, s. 22-24. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-59973040-jak-vybudovat-virtualni-identitu-firmy>
  článok

  článok