Výsledky vyhľadávania

  1. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Medzinárodná vedecká konferencia. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28. apríl 2011, Trnava [elektronický zdroj]. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. CD-ROM [277 s.]. ISBN 978-80-8105-256-9.
    elektronická kniha

    elektronická kniha