Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Company´s Identity, Logo and Trademark in the Marketing Praxis. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 38-42.
  článok

  článok

 2. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Komparatívna analýza korporátnej identity vybraných TNK so zastúpením v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2019. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BUKOVOVÁ, Sylvia - DUBCOVÁ, Gabriela. The Specifics of marketing of third sector non-profit organizations. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 7-13 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (50 %), VEGA 1/0546/15 (50 %).
  článok

  článok

 4. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Propagácia a podpora environmentálne vhodných výrobkov ako dôležitá proenvironmentálna aktivita. In Globálne existenciálne riziká 2016. medzinárodná konferencia. Globálne existenciálne riziká 2016 : zborník zo VI. medzinárodnej konferencie, 15. november 2016, Bratislava. - Žilina : Strix, 2016. ISBN 978-80-89753-10-9, s. 201-215.
  článok

  článok

 5. HARUMOVÁ, Anna. Finančný manažment nadnárodných korporácií. Recenzovali: Pavel Škriniar, Branislav Kováč. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 242 s. [12,10 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-80-7552-451-5. [Počet ex. : 17, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 6. JAMBOROVÁ, Erika Mária. [Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií Corporate Identity]. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 108-109 CD-ROM. Recenzia na: Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií corporate identity / Otília Zorkóciová, Lenka Šimorová ; recenzenti Peter Knapik, Alexandra Pappová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3773-5.
  článok

  článok

 7. BENKŐOVÁ, Silvia - ŠPROCHOVÁ, Lenka. Marketingové stratégie firiem z oblasti Corporate Design v automobilovom priemysle. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 26-36 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 8. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠIMOROVÁ, Lenka. Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií corporate identity. Recenzenti Peter Knapik, Alexandra Pappová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 266 s. [15,73 AH]. VEGA 1/1185/12. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/tWOvaBeBci> ISBN 978-80-225-3773-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 9. POLEDNÁKOVÁ, Anna - HRVOĽOVÁ, Božena. Human resources marketing and the role of leadership in the process of making corporate culture. In Personnel marketing and personnel management - functions and competences : peer-reviewed proceedings of scholarly articles : VEGA 1/0053/12. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3937-1, pp. 96-106. VEGA 1/0053/12.
  článok

  článok

 10. MLÁKAY, Jozef. Dizajn ako súčasť budovania imidžu firmy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 352-359 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok