Výsledky vyhľadávania

  1. LUBBE, Ilse et al. Financial Accounting Groups. 1. Edition. Cape Town : Oxford University Press, 2014, 2017 (2nd Impression). 540 s. ISBN 978 0 19 599863 4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 381 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-161-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. FLOOD, Joanne M. Wiley GAAP 2014 : interpretation and application of generally accepted accounting principles. Hoboken : Wiley, 2014. xvii, 1460 s. ISBN 978-1-118-73432-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2012. 363 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-474-4. [Počet ex. : 9, z toho voľných 3, prezenčne 3]
  5. GADIESH, Orit - MACARTHUR, Hugh. Private equity : lekcie a ponaučenia platné pre akúkoľvek firmu. Odborná korektúra Jana Péliová. Bratislava : Eastone Books, 2011. 142 s. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-179-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
  6. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 803 s. ISBN 978-80-8078-396-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 0, prezenčne 5]
  7. LAPKOVÁ, Marta. Účtovníctvo : zbierka príkladov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2010. 131 s. ISBN 978-80-557-0011-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. Bratislava : Iura Edition, 2009. 767 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-230-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  9. MAJOROVÁ, Miriam - KAŠIAROVÁ, Lucia. Súvzťažnosti pre verejnú správu : nová metodika účtovania od 1.1.2008. Žilina : Poradca, 2008. 496 s. ISBN 978-80-89213-66-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  10. SAXUNOVÁ, Darina. Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky : rozdiely a podobnosti v USA a v SR. Bratislava : Iura Edition, 2008. 210 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-189-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 3]