Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVARA, Andrej - KINER, Andrej. Immigrant Employment in the Slovak Hospitality Industry : Profiles, Experience, and Education. In Journal of Tourism and Services. - Praha : Center for International Scientific Research of VŠO and VŠPP. ISSN 1804-5650, 2020, vol. 11, no. 21, pp. 167-182 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 2. GLITTOVÁ, Klaudia - GURŇÁK, Daniel. EÚ a východné Stredomorie – susedia, partneri, či protivníci? In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2020. ISSN 1335-9258, 2020, roč. 28, č. 2, s. 53-60. KEGA 039UMB-4/2018.
  článok

  článok

 3. PŘÍVARA, Andrej. Asylum Seekers and Refugees in Austria: Public Policy and Attitudes. - Registrovaný: Scopus. In Administraţie şi management public. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2559-6489, 2020, no. 35, pp. 58-74 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 4. KINER, Andrej. Korelácia medzi priamymi zahraničnými investíciami a imigráciou v kontexte Slovenska. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 347-355 online.
  článok

  článok

 5. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Employment As an Indicator of Immigrants Integration in a Host Society. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2020, vol. 24, no. 5, pp. 48-55 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 6. MATYTCINA, Marina - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Specifika primenenija diskursivnych strategij v mediadiskurse (na primere gruppy Immigrants in EU v sociaľnoj seti Facebook). - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 213-223. VEGA 2/0067/18.
  článok

  článok

 7. BEŇOVÁ, Zuzana. Demografické politiky alebo imigrácia, čo zastaví starnutie populácie? In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 65-74 online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 8. SLÁVIK, Štefan. Migrácia ako závažná spoločenská zmena – poučenia z manažmentu zmien. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 536-542 online.
  článok

  článok

 9. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Evolution of Immigrant Integration into the Labor Market in the EU Countries. In NORDSCI 2019. International Conference on Social Sciences. NORDSCI 2019: International Conference on Social Sciences : Proceedings of the International Scientific Conference, 19-23 August 2019, NOVOTEL, (Athens, Greece). - Sofia : Saima Consult, 2019. ISBN 978-619-7495-06-5. ISSN 2603-4107, pp. 243-250. VEGA 1/0246/[16].
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav - MATYTSINA, Marina Stanislavovna. My vs. tí druhí. Jazyk pravicového populizmu v európskom porovnaní. In Kam kráčaš Európa. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. ISBN 978-80-8152-783-8, s. 79-87.
  článok

  článok