Výsledky vyhľadávania

  1. Matematyka i informatyka na uslugach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych : elementy teorii. Redakcja naukowa Emil Panek. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 311 s. Zeszyty naukowe, 211. ISBN 978-83-7417-680-4. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. Matematyka i informatyka na uslugach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce. Redakcja naukowa Dorota Appenzeller. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 271 s. Zeszyty naukowe, 210. ISBN 978-83-7417-658-3. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. LAUDON, Kenneth C. - LAUDON, Jane Price. Management information systems : managing the digital firm. 10th ed., Pearson internat. ed. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2007. 645 s. ISBN 0-13-157984-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. GRELL, Michal - MAJIRSKÝ, Miroslav - BAČOVÁ, Irena. Hospodárska informatika. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 153 s. ISBN 80-225-2158-2. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
  5. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2005 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník/proceedings. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 38 s. ISBN 80-225-2010-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Quantitative methods in business and management. International conference. Quantitative methods in business and management. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1999. 461 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  7. Wirtschaftsinformatik : Ergebnisse empirischer Forschung. Unter Mitarbeit von I. Wiesinger. Wien : Springer, 1997. 282 s. Springer Wirtschaftswissenschaften. ISBN 3-211-83032-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. Komunikacja gospodarcza : materialy z konferencji naukowej ... . Szczytna, 19-21 wrzesnia 1997. Wroclaw : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu, 1997. 135 s. Materialy konferencyjne, Prace naukowe nr. 781. ISSN 0324-8445. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Vedecko-výskumná činnosť Fakulty hospodárskej informatiky v ekonomickej transformácii : IV. fakultný vedecký seminár k výsledkom vedecko-výskumnej činnosti na FHI : zborník príspevkov : Bratislava, 29. október 1996. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 1996. 183 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  10. Economic Transition, It's Social and Ecological Consequences : May 2nd-4th, 1996 High Tatras. Through the transition of the economy and education to the transition of the society. 1. ed. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1996. 11 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]