Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta - LOVCIOVÁ, Kornélia. Corporate Social Responsibility As a Topic of Economic Policy. - Registrovaný: Web of Science. In Economic Policy in the European Union Member Countries. International Scientific Conference. Economic Policy in the European Union Member Countries : Proceedings of 15th International Scientific Conference : 8th - 10th November 2017, Kopřivnice, Czech Republic. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4155-7, pp. 117-134.
  článok

  článok

 2. LOVCIOVÁ, Kornélia - PAKŠIOVÁ, Renáta. Application of Digitised Accounting Information in the Strategic Management Processes of Undertakings in the Slovak Republic. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 463-470 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 3. TUMPACH, Miloš. Udelenie medaily prof. Brišku prof. Ing. Božene Soukupovej, PhD. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 120-121 online.
  článok

  článok

 4. BREZINA, Ivan. 50. výročie vzniku Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 117-119 online.
  článok

  článok

 5. MARAS, Peter. Vyhodnocovanie IT nákladov a prínosov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 206-212 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HASAN, Jamal - PÓLYA, Attila - KITA, Pavol. E - commerce impacts on selected economic area in Slovakia. In International Journal Innovative Research in Computer Communication Engineering. - Chennai : Ess & Ess Research Publications, 2016. ISSN 2320-9801, 2016, vol. 4, no. 8, pp. 14952-14959 online.
  článok

  článok

 7. NOVÁK, Jaromír. Pasiar, L.: Didaktika aplikovanej informatiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 221-223 online. Recenzia na: Didaktika aplikovanej informatiky / Pasiar, L. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - ISBN 978-80-225-4031-5.
  článok

  článok

 8. HUDEC, Miroslav. Fuzzy logika pre hospodársku informatiku. Recenzenti Gabriela Kristová, Tomáš Bacigál. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 218 s. [11,58 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/2MD3iRxf7S> ISBN 978-80-225-4100-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]
 9. KANÁLIKOVÁ, Alžbeta - RAKOVSKÁ, Eva. Návrh niektorých zmien v študijnom programe Hospodárska informatika. In Informatika XXVI/2013 : sborník z konference : Luhačovice, 21.-23. ledna 2013. - [Brno : Mendelevova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta], 2013. ISBN [nemá], [4 s.] [CD-ROM].
  článok

  článok

 10. STAREČKOVÁ, Anna - PINDA, Ľudovít. Oceňovanie investícií a užitočnosť bohatstva. In Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník] : 9. odborný seminár : 2. - 4. 7. 2012, Trenčianske Teplice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3448-2, s. 58-60.
  článok

  článok