Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Ekonomická revue. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: EconLit, Registrovaný: Erihplus. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. 4x ročne. ISSN 1212-3951. Dostupné na : https://www.ekf.vsb.cz/cerei/cs/index.html
  časopis

  časopis

 3. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku. 2x ročne. ISSN 1336-3514
  časopis

  časopis

 4. Journal of applied mathematics, statistics and informatics. Trnava : Faculty of Natural Sciences The University of St. Cyril and Metod. 2x ročne. ISSN 1336-9180
  časopis

  časopis