Výsledky vyhľadávania

 1. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  elektronická kniha

 2. VELŠIC, Marián. Digitálne Slovensko : výskumné dáta pre študentov. Odborní konzultanti: Oľga Gyárfášová, Martin Slosiarik. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2016. online. Dostupné na : <http://www.ivo.sk/7842>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Ruhr-Universität Bochum. Die Bibliothek als Erfolgsfaktor : die Universitätsbibliothek Bochum nach 50 Jahren : 1962 - 2012. Bochum : Ruhr-Universität Bochum, 2012. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. 2. nezmen. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. 274 s. ISBN 978-80-7144-171-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 5. HANNA, Nagy K. Transforming government and empowering communities : the Sri Lankan experience with e-development. Washington, D.C. : The World Bank, 2008. 272 s. Directions in development. ISBN 978-0-8213-7335-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. HRONEC, Štefan - MERIČKOVÁ, Beáta - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Informačné systémy vo verejnom sektore. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici : OZ Ekonómia, 2008. 132 s. ISBN 978-80-8083-694-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. Abecedný glosár pojmov z oblasti informatizácie : vreckový lexikón. Bratislava : EPOS, 2008. 240 s. ISBN 978-80-8057-762-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. SCHATT, Alain - LEWKOWICZ, Jacques. Introduction a la gestion d'entreprise. Colombelles : Éditions EMS, 2007. 262 s. Les essentiels de la gestion. ISBN 978-2-84769-081-1. [Počet ex. : 21, z toho voľných 19, prezenčne 2]
 9. QIANG, Christine Zhen-Wei. China's information revolution : managing the economic and social transformation. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. 137 s. ISBN 978-0-8213-6720-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BÚŠIK, Jozef. Regionálny manažment a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 104 s. ISBN 80-225-2193-0. [Počet ex. : 7, z toho voľných 6, prezenčne 1]