Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1223  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002460 xcla^"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. VRŠKOVÁ, Jana. Účtovná závierka neziskových účtovných jednotiek za rok 2021 účtujúcich v PÚ. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 4, s. 49-111.
  článok

  článok

 3. KLABNÍKOVÁ, Klára. Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 3, s. 20-26.
  článok

  článok

 4. POCHMAN, Jan. Vydavatelé překonali pandemickou krizi i bez adresné pomoci. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. IOVINO, Luigi - LA’O, Jennifer - MASCARENHAS, Rui. Optimal Monetary Policy and Disclosure With an Informationally-Constrained Central Banker. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 125, no. January, s. 151-172.
  článok

  článok

 6. TÍŽIK, Miroslav. Zrod výskumu verejnej mienky na Slovensku: inštitucionálne a politické súvislosti. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2022. ISSN 0049-1225, 2022, roč. 54, č. 1, s. 53-83.
  článok

  článok

 7. WATS, Sangeeta - SIKDAR, Chandrima. Dynamics in Futures and Spot Markets: A Panel Study of Advanced and Emerging Economies of Asia. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 1, s. 64-76.
  článok

  článok

 8. MORAVČÍKOVÁ, Erika. Human Downgrading – The Concept of Human Degradation on Social Media. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISSN 1338-130X, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 28-44.
  článok

  článok

 9. UKROPEC, Anton. Povinnosti obce týkajúce sa obecnej knižnice. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 4, s. 15-17.
  článok

  článok

 10. POVOLNÁ, Lucie - JÁNSKÁ, Michaela - ŽAMBOCHOVÁ, Marta. Estimates of Future Industrial Development in the Context of Company Size. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 3, s. 312-340.
  článok

  článok