Výsledky vyhľadávania

  1. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 661 s. ISBN 978-80-224-1629-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 671 s. ISBN 978-80-224-1541-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 681 s. ISBN 978-80-224-1482-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 669 s. ISBN 978-80-224-1405-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Rada Európskej únie. Európska únia : fakty a čísla. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 83 s. ISBN 978-92-824-4505-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. 677 s. ISBN 978-80-224-1333-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Cycling, health and safety : research report. Paris : OECD, 2013. 245 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/cycling-health-and-safety_9789282105955-en> ISBN 978-92-821-0594-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2012. 675 s. ISBN 978-80-224-1266-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
  9. Europe in figures : Eurostat yearbook 2012. 2012 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. 692 s. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-22085-2. ISSN 1681-4789. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Statistická ročenka Česke republiky 2012. Praha : Český statistický úřad, 2012. 823 s. ISBN 978-80-250-2253-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]