Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,č. 1-4. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. 4x ročne. ISSN 1213-2446 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2014 ,č. 1-2. Současná Evropa. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014. 2x ročne. ISSN 1804-1280 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2014 ,no. 1-4. European Union politics. London : SAGE Publ., 2014. 4x ročne. ISSN 1465-1165 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2013 ,no. 1-4. European Union politics. London : SAGE Publ., 2013. 4x ročne. ISSN 1465-1165 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2013 ,č. Január/Február-Máj. Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii. Bratislava : Euroreport plus, 2013. 4x ročne. ISSN 1336-8796 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2013 ,č. 1-4. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2013. 4x ročne. ISSN 1213-2446 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,č. 1-3. Současná Evropa. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2013. 2x-3x ročne. ISSN 1804-1280 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2012 ,No. 1-5. European economy. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012. Nepravidelne. ISSN 0379-0991 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 9. 2012 ,No. 6-9. European economy. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2012. Nepravidelne. ISSN 0379-0991 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. 2012 ,no. 1-4. European Union politics. London : SAGE Publ., 2012. 4x ročne. ISSN 1465-1165 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis