Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,no. 1-4. Economics and Business Review. Poznań : Poznań University of Economics, 2015. 4x ročne. ISSN 2392-1641 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,no. 1. European Union Politics. London : SAGE Publ., 2015. 4x ročne. ISSN 1465-1165 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,č. 1-4. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. 4x ročne. ISSN 1213-2446 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,no. 1-4. European Union politics. London : SAGE Publ., 2014. 4x ročne. ISSN 1465-1165 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2014 ,č. 1-4. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2014. 4x ročne. ISSN 1213-2446 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2014 ,č. 1-2. Současná Evropa. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014. 2x ročne. ISSN 1804-1280 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,no. 1-4. European Union politics. London : SAGE Publ., 2013. 4x ročne. ISSN 1465-1165 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,č. Január/Február-Máj. Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii. Bratislava : Euroreport plus, 2013. 4x ročne. ISSN 1336-8796 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2013 ,č. 1-4. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2013. 4x ročne. ISSN 1213-2446 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2013 ,č. 1-3. Současná Evropa. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2013. 2x-3x ročne. ISSN 1804-1280 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis