Výsledky vyhľadávania

 1. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-8. Recenzentky: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 130 s. ISBN 978-80-8177-078-4.
 2. Molodjož i nauka. meždunarodnaja molodežnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Molodjož i nauka : slovo, tekst, ličnosť. 1-ye izdaniye. Uľjanovsk : UlGPU, 2020. 436 s. ISBN 978-5-907216-28-0.
 3. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-9. Recenzenti: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 166 s. ISBN 978-80-8177-079-1.
 4. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-6. Vedeckí redaktori a recenzenti: Lívia Adamcová, Richard Repka, Martina Šipošová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. 240 s. ISBN 978-80-8177-075-3.
 5. MOSER, Philippe. Linguistic Landscape als Spiegelbild von Sprachpolitik und Sprachdemografie? : Untersuchungen zu Freiburg, Murten, Biel, Aosta, Luxemburg und Aarau. Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2020. 366 s. Tübinger Beiträge zur Linguistik TBL. ISBN 978-3-8233-8363-5. ISSN 0564-7959. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7. Recenzenti: Lívia Adamcová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. [258 s.]. ISBN 978-80-8177-076-0.
 7. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Recenzenti: Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. CD-ROM [98 s.]. ISBN 978-80-8177-058-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Vedecký redakori: Lívia Adamcová, Richard Repka. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-8177-062-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. 11. International Conference of J. Selye University. Conference. 11th International Conference of J. Selye University : Section on Language – Culture – Intercultural Relationships : Conference Proceedings. Reviewers: Patrik Baka, Gábor Lőrincz, Veronika Sátor. 1st Edition. Komárno : Univerzita Jána Selyeho, 2019. 241 s. Dostupné na : <http://uk.ujs.sk/dl/3310/Zbornik_UJS_2019_intercult.pdf> ISBN 978-80-8122-331-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L4. Recenzenti/Reviewers: Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. [161 s.]. ISBN 978-80-8177-065-4.