Výsledky vyhľadávania

 1. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 1223 s. ISBN 978-80-571-0247-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Zákony I/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisovz oblasti účtovníctva k 1.1.2019 : účtovná osnova : postupy v účtovnej závierke : zákon o účtovníctve : postupy účtovania : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2019. 616 s. ISBN 978-80-8162-059-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. CIMA Fundamentals of Financial Accounting (Subject BA3) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 654 s. ISBN 978-1-78740-488-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019). Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement IX. (2019) : Reviewed Proceeding of Posts from the 9. International Scientific Conference, 26th-28th November, 2019, (Košice-Rajecké Teplice, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emília Duľová Spišáková. 1st Edition. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. CD-ROM 95 s. ISBN 978-80-225-4676-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Zákony I/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti účtovníctva : zákon o účtovníctve : postupy účtovania v PÚ a JÚ : postupy v účtovnej závierke : účtovná osnova : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2018. 368 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Osobitosti konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe na príklade konkrétnych obcí : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Zákony I/2017 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti účtovníctva : zákon o účtovníctve : postupy účtovania v PÚ a JÚ : postupy v účtovnej závierke : účtovná osnova : rozpočtové organizácie : účtovná jednotka : správne poplatky. Žilina : Poradca, 2017. 336 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KAŠIAROVÁ, Lucia - MAJOROVÁ, Miriam - URBANOVÁ, Terézia. Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 150 s. ISBN 978-80-8168-211-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. Aktualizácia k zákonom I/2010 : zákon o účtovníctve : opatrenia MF SR pre účtovné jednotky : č. 25 353/2003-72, č. MF/27 076/2007-74, č. 23 054/2002-92, č. 4455/2003-92, č. 21 378/2003-92, č. MF/16 786/2007-31, č. 22 602/2002-92, č. 24 342/2007-74. Žilina : Poradca, 2010. 224 s. Aktualizácia, I/1. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. DOBEŠOVÁ, Marcela - VRŠKOVÁ, Jana. Praktická príručka pre organizácie nezriadené za účelom podnikania účtujúce v podvojnom účtovníctve : legislatívny stav k 1.1.2005. Bratislava : 1. Slovenské neziskové servisné centrum, 2005. 352 s. ISBN 80-968754-4-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]