Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 90  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002622 xcla^"
 1. FRIČOVÁ, Viťězslava. Parental liability in cartel cases. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2014. ISSN 1804-1183, 2014, č. 1, s. 19-21.
  článok

  článok

 2. SMOLOVÁ, Jaroslava. Sítě a zapojování do sítí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 39-41.
  článok

  článok

 3. TKÁČ, Patrik. Joint ventures - podstata a perspektívy. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 552-557.
  článok

  článok

 4. JEŽKOVÁ, Renáta. Public private partnership ako nástroj rozvoja miest a obcí. In Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize). Virtuální vědecká konference. Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize) : I. virtuální konference 2005. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. ISBN 80-7314-075-6, s. 89-93.
  článok

  článok

 5. KITA, Jaroslav. Interpodnikové vzťahy formálnej a neformálnej kooperácie. In IBC. International business cooperation. - Bratislava : INFORMEX, 2002, 2002, roč. 13, č. 4, s. 27.
  článok

  článok

 6. NÉMETH, Boris. Vykazovanie investícií do spoločného podnikania v IAS 31 - Účtovné vykazovanie podielov na spoločnom podnikaní. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2001. ISSN 1335-2024, 2001, roč. 9, č. Mimoriadne číslo, s. 172-175.
  článok

  článok

 7. GAŽA, Marián. Podnikanie a.s. Grafobal Skalica na zahraničných trhoch. In Finančný radca. ISSN 1335-3861, 1999, č. 3, s. 79-82.
  článok

  článok

 8. BOHÁČEK, Martin. Fúze, holdingy, trusty, koncerny a jiná propojení podniků - základní pojmy, vztahy a právní formy. In Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. ISSN 0572-3043, 1999, roč. 7, č. 2, s. 11-35.
  článok

  článok

 9. HANULÁKOVÁ, Eva. Firemná a marketingová kultúra. In Obchodné listy : mesačník pre úspešný predaj. - Bratislava : PEREXIS, 1997, December 1997, roč. 4, č. 12, s. 8-9.
  kniha

  kniha

 10. MACHALA, Peter. Banka na podporu malých a stredných podnikov : Príloha. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 1997. ISSN 1335-4701, 28. októbra 1997, roč. 5, č. 206.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.