Výsledky vyhľadávania

  1. POPESKO, Boris - PAPADAKI, Šárka. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2. aktual. a rozšír. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 263 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. GRIES, Sabrina - MÜNCHOW-KÜSTER, Alessa - ZELEWSKI, Stephan. Handbuch Elektromobilität in der Logistik. Band II. Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Elektromobilität für Last-Mile-Verkehre. (Hrsg.): Matthias Klumpp, Torsten Marner, Stephan Zelewski. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. 80 s. Dienstleistungsmanagement in Theorie und Praxis, 15. ISBN 978-3-8325-4026-5. ISSN 1869-6309. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. CHODASOVÁ, Zuzana. Podnikový controlling : nástroj manažmentu. Recenzenti: Viera Bartošová... [et al.]. Bratislava : STATIS, 2012. 161 s. Ekonomika firmy. ISBN 978-80-85659-70-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. VIDOVÁ, Helena. Logistický controlling. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Nakladateľstvo STU, 2009. 89 s. Edícia monografií. ISBN 978-80-227-3007-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. Praha : GRADA Publishing, 2009. 233 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2974-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  6. TUMPACH, Miloš. Nákladové účtovníctvo : praktikum. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 62 s. ISBN 978-80-225-2826-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
  7. FIBÍROVÁ, Jana - ŠOLJAKOVÁ, Libuše - WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2007. 430 s. ISBN 978-80-7357-299-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2006. 622 s. ISBN 80-7261-141-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  9. MCCONNELL, Steve. Odhadování softwarových projektů : jak správně určit rozpočet, termín a zdroje. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 317 s. ISBN 80-251-1240-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. IRWIN, David. Finanční řízení. Preklad: Stanislava Suchanová. Praha : Profess Consulting, 2005. 232 s. Cesta k finanční svobodě. ISBN 80-7259-019-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]