Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 92  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002669 xcla^"
 1. FERNÁNDEZ-AGUILERA, Víctor M. - AMATE-FORTES, Ignacio - GUARNIDO-RUEDA, Almudena. Analysis of the Law of Falling Rate of Profit: European Case. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 2, s. 193-208.
  článok

  článok

 2. MORAVČÍKOVÁ, Erika. Human Downgrading – The Concept of Human Degradation on Social Media. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISSN 1338-130X, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 28-44.
  článok

  článok

 3. MOLNÁROVÁ, Patrícia. Kontrast a jeho funkcia v expresívnej ideologicky motivovanej denominácii politického subjektu. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2021. ISSN 1338-6743, 2021, roč. 10, č. 2, s. 33-42.
  článok

  článok

 4. BRABEC, Martin. Svoboda, rovnost, a kapitalismus. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISSN 1335-2741, 2020, roč. 23, č. 3, s. 45-68.
  článok

  článok

 5. LEVENDIS, John - ECKHARDT, Robert B. - BLOCK, Walter. Evolutionary Psychology, Economic Freedom, Trade and Benevolence. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2019. ISSN 1213-2446, 2019, roč. 19, č. 1-2, s. 73-94.
  článok

  článok

 6. KASPROWICZ, Tomasz. 30 Years of Freedom in CEE: Various Paths and Destinations. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 4-18.
  článok

  článok

 7. BERGER, Ron. Entrepreneurial Learning About the Venture Capitalist Community. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 2-9.
  článok

  článok

 8. PÁNIS, Stanislav. Štátne chápadlá vo vašom živote. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 8, s. 12.
  článok

  článok

 9. PÁNIS, Stanislav. Prichádza nová éra kapitalizmu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 6-7, s. 12.
  článok

  článok

 10. MÁDR, Michal - KOUBA, Luděk. Diversity of capitalism in the European post-socialist economies: the Balkan states at a crossroads. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. ISSN 1804-8048, 2016, č. 36, s. 152-163.
  článok

  článok