Výsledky vyhľadávania

 1. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Creation of Personal Career Path: Basis for the Development of Educational Products of Further Education. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 2. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Careers in Context: An International Study of Career Goals As Mesostructure between Societies' Career-Related Human Potential and Proactive Career Behaviour. In Human Resource Management Journal. - Chichester : Wiley-Blackwell. ISSN 1748-8583, 2020, vol. 30, no. 3, pp. 365-391 online.
  článok

  článok

 3. KITTOVÁ, Zuzana - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Pasado, presente y futuro del español en la Universidad de Economía de Bratislava. In MINULOSŤ A PERSPEKTÍVY HISPANISTIKY NA SLOVENSKU : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 17. mája 2019 na FFUK v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4881-2, s. 145-159 online. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 4. OLEXOVÁ, Cecília. Sebahodnotenie - viete, ako na to? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 91-94.
  článok

  článok

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta. Vybrané aspekty hodnotenia a kontroly profesijnej mobility v rozvoji kariéry. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 354-365 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 6. ANTALOVÁ, Mária. Námety na formovanie spoločenského uznania mladých výskumníkov. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 1, s. 5-14 online. VEGA 1/0251/19, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. OLEXOVÁ, Cecília. Tradičný životopis alebo profil na LinkedIne? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 92-98.
  článok

  článok

 8. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Causes and Implications of the Applications of the Individualisation Principle in Human Resources Management. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 323-327 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Manažment kariéry a vzdelávania. Recenzenti: Miroslava Szarková, Petronela Lauková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 324 s. [21,89 AH]. ISBN 978-80-225-4623-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 10. POTISKOVÁ, Ingrid. Mileniáli – pracovná sila budúcnosti. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/2 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4566-2, s. 157-166 CD-ROM.
  článok

  článok