Výsledky vyhľadávania

 1. KOKLES, Mojmír - MLYNAROVIČ, Vladimír. Elektronický občiansky preukaz ako kľúč od eGovernmentu na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 20-37 online.
  článok

  článok

 2. POLÁČEK, Marian. Elektronická identifikačná karta a zaručený elektronický podpis. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 153-158 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. RUBLÍK, Martin. Čipové karty, ich životný cyklus a správa v kontexte X.509. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3312-6, s. [1-7].
  článok

  článok

 4. ŠINSKÝ, Michal. Minimálna splátka : nástraha kreditných kariet - informačné ukotvenie. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, júl/august 2010, roč. 11, č. 7-8, s. 20-21.
  článok

  článok

 5. VOKOROKOSOVÁ, Renáta - ČARNICKÝ, Štefan. Elektronické platební prostředky na Slovensku. In Bankovnictví : měsíčník HN. - Praha : Economia, 2003. ISSN 1213-4273, 2003, roč. 11, č. 6-7, s. 14-15. VEGA 1/9225/02.
  článok

  článok

 6. KOKLES, Mojmír et al. Automatizovaná kancelária. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 186 s. ISBN 80-225-1052-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. KUŠNÍR, Peter. Domáce platobné karty : možnosti využitia, podmienky na ich vydanie a používanie a súvisiace poplatky. In Slovenský Profit : týždenník o ekonomike, podnikaní a peniazoch. - Bratislava : A-HA, public, 1998, 3. marec 1998, roč. 6, č. 10, s. 8.
  kniha

  kniha