Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 212  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0002742 xpca^"
 1. POSPÍŠILOVÁ, Vanesa - FRASCH, Alexander. Kalkulácia predajnej ceny zájazdu cestovnej kancelárie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 2, s. 79-90. VEGA 1/0271/23.
  článok

  článok

 2. KÁDÁROVÁ, Klaudia - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Faktory vplývajúce na odchodovosť klientov poisťovne. In Analýza poistných rizík vo vzťahu k hospodáreniu životnej poisťovne : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Litomyšl : H.R.G., 2023. ISBN 978-80-7490-320-5, s. 17-24. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 3. TWORZYDLO, Dariusz et al. Threats from the Web and Cybersecurity Issues from the Perspective of Public Relations Professionals. In Humanities and Social Sciences : [Research Journal]. - Rzeszow : Publishing House of Rzeszów University of Technology. ISSN 2300-5327, 2023, vol. 30, no. 4, pp. 279-293.
  článok

  článok

 4. POZSONYIOVÁ, Natália - RIEVAJOVÁ, Eva. Prispieva online komunikácia na úradoch práce k zvyšovaniu efektivity poskytovaných služieb? In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 366-372 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 5. VERNER, Robert - TILL, Juraj. Risk Management of the Leasing Company. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.-25.11.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-5038-3, s. 20-32.
  článok

  článok

 6. SAKÁLOVÁ, Katarína. Development and Implementation of Accounting Standards in the Insurance in Slovakia. In Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. - Litomyšl : H.R.G., 2022. ISBN 978-80-7490-283-3, s. 64-69. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 7. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Zoznam klientov ako predmet obchodného tajomstva samostatného finančného agenta. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 2, s. 141-149 online. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 8. BEDNÁR, Richard. Luigi´s Box : efektívny vyhľadávač v e-obchode je základom úspechu. In Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4767-3, s. 71-72 online.
  článok

  článok

 9. SLEZÁKOVÁ, Andrea et al. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár. Recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 495 s. [32,40 AH]. ISBN 978-80-571-0193-2.
  Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

  kniha

 10. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Key Changes in Charter Air Transport on Slovak Market. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 332-340 CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.